26.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 326/s2


OBVESTILO BRALCU

Ta objava vsebuje prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije ter Protokole in priloge, kakor so bili spremenjeni z Lizbonsko pogodbo, podpisano 13. decembra v Lizboni, in ki je začela veljati 1. decembra 2009. Vsebuje tudi Izjave, priložene Sklepni listini Medvladne konference, ki je sprejela Lizbonsko pogodbo.

Ta objava vsebuje tudi spremembe iz Protokola o spremembi Protokola o prehodni ureditvi, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o Evropski skupnosti za atomsko energijo.

Ta objava prav tako vsebuje uradne popravke, ki so bili sprejeti meseca decembra 2011.

Ta objava vključuje tudi besedilo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki so jo Evropski parlament, Svet in Komisija razglasili v Strasbourgu 12. decembra 2007 (UL C 303, 14.12.2007, str. 1). To besedilo prevzame besedilo Listine, razglašene 7. decembra 2000, ga prilagodi ter nadomesti od 1. decembra 2009 dalje, ko je začela veljati Lizbonska pogodba. V smislu prvega pododstavka člena 6(1) Pogodbe o Evropski uniji ima Listina, razglašena leta 2007, enako pravno veljavo kot Pogodbi.

Ta objava je dokumentacijsko sredstvo, ki ne vzpostavlja odgovornosti institucij Evropske unije.