12.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 10/2


Nov motiv na nacionalni strani tečajnih eurokovancev

2012/C 10/02

Image

Motiv na nacionalni strani novega priložnostnega tečajnega kovanca za 2 EUR, ki ga izda Nemčija

Tečajni eurokovanci so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavlja vse nove motive eurokovancev, da bi seznanila vse, ki so v svojem poklicu v stiku s kovanci, in širšo javnost (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so s Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji tečajnih eurokovancev, izdajo priložnostne tečajne eurokovance ob upoštevanju določenih pogojev, zlasti da se uporabi samo kovanec v apoenu 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot običajni tečajni kovanci za 2 EUR, nacionalna stran kovanca pa je opremljena s priložnostnim motivom, ki ima močno nacionalno ali evropsko simboliko.

Država izdajateljica: Nemčija

Priložnostni motiv: Bavarska iz serij „Länder“

Opis motiva: Priložnostni motiv „Bavaria“ je oblikoval Erich Ott in prikazuje najbolj znan pogled na grad Neuschwanstein. Motiv prikazuje pogled, ki se odkriva obiskovalcu pri vzponu na grad z vzhoda, in sicer z vratarnico v ospredju ter srednjeveškimi stolpi in stolpiči. Gorska panorama za gradom dobro prikazuje položaj gradu na pečini nad romantično sotesko Pollat. Ime „BAYERN“ povezuje upodobljeno konstrukcijo „Neuschwanstein Castle“ z deželo. Oznaka zadevne kovnice (A, D, F, G ali J) se nahaja na sredini osrednjega dela desno, začetnice umetnika pa so na sredini osrednjega dela levo.

Na kolobarju je dvanajst zvezd zastave Evropske unije. Na dnu kovanca je med zvezdami letnica kovanja „2012“, na vrhu pa navedba države izdajateljice „D“.

Obseg izdaje: 30 milijonov

Datum izdaje: januar 2012


(1)  V zvezi z vsemi motivi na nacionalnih straneh, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.

(2)  Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52).