18.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 85/8


Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

2011/C 85/05

Image

Motiv na nacionalni strani novega priložnostnega eurokovanca za 2 EUR, ki je namenjen obtoku in ga je izdala Italija

Eurokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavlja opis vseh novih motivov eurokovancev, da bi seznanila javnost in vse, ki so v svojem poklicu v stiku s kovanci (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so s Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo priložnostne eurokovance, namenjene obtoku, ob upoštevanju določenih pogojev, zlasti da se uporabi samo kovanec v apoenu 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot običajni tečajni kovanci za 2 EUR, nacionalna stran kovanca pa je opremljena s priložnostnim motivom, ki ima močno nacionalno ali evropsko simboliko.

Država izdajateljica: Italija

Priložnostni motiv: 150. obletnica združitve Italije

Opis motiva: Na sredini notranjega dela kovanca je upodobljen logotip 150. obletnice združitve Italije: tri italijanske zastave, plapolajoče v vetru, ki predstavljajo dosedanje tri obletnice (leta 1911, 1961 in 2011) in medgeneracijsko povezavo. Na vrhu je napis „150o DELL’UNITA’ D’ITALIA“ (150. obletnica združitve Italije), na desni strani je kratica države izdajateljice „RI“ (Republika Italija), na dnu sta datuma „1861 › 2011 › ›“, pod njima je oznaka kovnice „R“, desno od nje pa inicialke umetnika Ettoreja Lorenza Frapiccina in prve tri črke njegovega poklica (incisore – graver) „ELF INC“.

Na zunanjem kolobarju kovanca je dvanajst zvezd evropske zastave.

Obseg izdaje: 10 milijonov kovancev

Datum izdaje: marec 2011


(1)  Za druge nacionalne strani tečajnih eurokovancev glej stran http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52).