13.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 62/2


Nov motiv na nacionalni strani tečajnih eurokovancev

2010/C 62/02

Image

Nov motiv na nacionalni strani novega priložnostnega tečajnega eurokovanca za 2 EUR, ki ga izda Italija

Tečajni eurokovanci so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavlja opis vseh novih motivov eurokovancev, da bi seznanila javnost in vse, ki so v svojem poklicu v stiku s kovanci (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice in države, ki so s Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo priložnostne tečajne eurokovance, vendar pod določenimi pogoji, zlasti da se uporabi samo kovanec v apoenu 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot običajni kovanci v apoenu 2 EUR, nacionalna stran kovanca pa je opremljena s priložnostnim motivom, ki ima močno nacionalno ali evropsko simboliko.

Država izdajateljica: Italija

Priložnostni motiv: 200. obletnica rojstva grofa Camilla Bensa di Cavourja

Opis motiva: V jedru kovanca je del portreta italijanskega politika. Na levi strani piše „CAVOUR“, zraven pa je monogram Italijanske republike „RI“. Na desni strani so „R“, letnici „1810“ in „2010“ ter začetnici umetnice Claudie Momoni „C.M.“.

Na kolobarju je upodobljenih dvanajst zvezd evropske zastave.

Predviden obseg izdaje: 4 milijoni kovancev

Predvideno obdobje izdaje: marec 2010


(1)  V zvezi z motivi na nacionalnih straneh vseh kovancev, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1–30.

(2)  Glej sklepe Sveta za gospodarske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52–55).