22.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 16/24


Skupno podjetje SESAR

(2009/C 16/09)

Skupno podjetje SESAR (Uredba Sveta (ES) št. 219/2007 in (ES) št. 1361/2008) je začelo zadnjo fazo prvega poskusa pristopa k članstvu. Končne ponudbe 15 izbranih kandidatov za člane morajo biti predložene do 16. februarja 2009. Za podrobnejše informacije o skupnem podjetju SESAR, njegovih aktivnostih in možnih oblikah sodelovanja, obiščite prosim spletno stran: www.sesarju.eu