9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 314/11


Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Zmogljivosti“ sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti

(2008/C 314/05)

Objavi se razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Zmogljivosti“ sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013).

Poziva se k predložitvi predlogov za naslednji razpis.

Posebni program „Zmogljivosti“:

Del

:

Raziskovalne infrastrukture

Identifikacijska oznaka razpisa

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na delovni program, sprejet s Sklepom Komisije C(2008) 4566 z dne 26. avgusta 2008.

Podrobnejše informacije o razpisnih sredstvih in roku, delovnem programu ter navodila vlagateljem glede oddaje predlogov so na voljo na spletni strani CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/