16.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 263/1


ZAPISNIK

(2008/C 263 E/01)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING

predsednik

1.   Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.

2.   Izjava predsednika

Predsednik je v krajši izjavi izrazil zadovoljstvo z izidom vrha Evropskega sveta v Lizboni (18. in 19. oktobra 2007), ki je omogočil sprejetje reformne pogodbe EU, ter poudaril pomen pogodbe za Evropski parlament. Dejal je še, da bo na slavnostni seji 12. decembra 2007, dan pred podpisom pogodbe, razglasil Listino o temeljnih pravicah. Predstavnikom Parlamenta na medvladni konferenci Elmaru Broku, Enriqueju Baronu Crespu in Andrewu Duffu se je zahvalil za njihovo delo.

Govorila sta Daniel Cohn-Bendit in Hannes Swoboda.

3.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

4.   Sestava Parlamenta

Paul Vergès je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 5.10.2007.

V skladu s členom 4(1) in 4(7) Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža in o tem obvestil zadevno državo članico.

Pristojni portugalski organi so Evropski parlament obvestili, da je Armando França imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Fausta Correie z začetkom veljavnosti dne 15.10.2007.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Armando França polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal pisno izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

5.   Sestava odborov in delegacij

Na zahtevo skupine IND/DEM je Parlament ratificiral imenovanje Georgiosa Georgioua za člana naslednjih odborov in delegacij:

Odbor AFET

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Makedonija

Delegacija pri Evro-mediteranski parlamentarni skupščini

Delegacija za odnose z Iranom in

Delegacija za odnose z državami Mercosurja.

6.   Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 68 Poslovnika Evropskega parlamenta v torek skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

Direktiva 2007/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti in Direktive 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti in naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture (03635/2007/LEX — C6-0335/2007 — 2004/0047(COD))

Direktiva 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (03636/2007/LEX — C6-0336/2007 — 2004/0048(COD))

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (03637/2007/LEX — C6-0337/2007 — 2004/0049(COD))

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in (EGS) št. 1107/70 (03623/2007/LEX — C6-0357/2007 — 2000/0212(COD))

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (03618/2007/LEX — C6-0355/2007 — 2006/0005(COD))

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (03644/2007/LEX — C6-0356/2007 — 2006/0180(COD))

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008-2013) (03640/2007/LEX — C6-0358/2007 — 2005/0042A(COD)).

7.   Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1)

vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika):

(O-0048/2007) Josep Borrell Fontelles v imenu odbora DEVE Svetu: Mednarodni sporazum o prepovedi kasetnega streliva, nadgradnja deklaracije iz Osla (B6-0319/2007);

(O-0052/2007) Josep Borrell Fontelles v imenu odbora DEVE Komisiji: Mednarodni sporazum o prepovedi kasetnega streliva, nadgradnja deklaracije iz Osla (B6-0320/2007);

(O-0065/2007) Joseph Daul, Lutz Goepel in Neil Parish v imenu skupine PPE-DE Komisiji: Zviševanje cen živil (B6-0321/2007);

(O-0067/2007) Luis Manuel Capoulas Santos v imenu skupine PSE Komisiji: Varstvo potrošnikov in povišanje cen (B6-0377/2007);

(O-0069/2007) Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas in Liam Aylward v imenu skupine UEN Komisiji: Znatno zvišanje cen hrane in varstvo potrošnikov (B6-0378/2007);

2)

pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika):

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa in Bill Newton Dunn o zagotavljanju zdravstvenega varstva evropskim državljanom s stalnim prebivališčem v drugi državi članici (90/2007);

Dr. Milan Cabrnoch o interoperabilnosti informacijskih sistemov za zdravje (91/2007).

8.   Brezpredmetne pisne izjave

Pisne izjave št. 57,58,59 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 116(5) Poslovnika postale brezpredmetne.

9.   Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0233/2007 — SEC(2007)0685) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 27/2007.

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, prerazporeditev v celoti odobril.

10.   Peticije

V skladu s členom 191(5) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

2. oktober 2007

Claude Arenales (Confédération pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Qualité de Vie) (št. 914/2007);

Alke Kathrin Schmidt (Interessengemeinschaft „Fischereihafen“) (11 podpisov) (št. 915/2007);

Maria-Magdalena Widmer (št. 916/2007);

Artur Kalmarczyk (Bürgerinitiative gegen den Ausbau Flugplatz Finow) (št. 917/2007);

Romy Roscher (8 podpisov) (št. 918/2007);

Klaus Filthaut (št. 919/2007);

Günther Gröger (št. 920/2007);

Rebecca Saruhan (št. 921/2007);

Andreas Deppenbrock (št. 922/2007);

Lennart Lueders (št. 923/2007);

Heinrich F. Lesemann (št. 924/2007);

Joachim Weber (št. 925/2007);

Tasoula Matraga (št. 926/2007);

Christoforos Kostarellos (št. 927/2007);

Aggelidis Kapsiohas (št. 928/2007);

Alexios Panagiopoulos (št. 929/2007);

Panagiotis Karras (št. 930/2007);

Panagiotis Karras (št. 931/2007);

Philipp Andrews (št. 932/2007);

Genda Ruth (št. 933/2007);

Claudio Chiaruttini (Lay Fraternities Charles de Foucauld) (24 signatures) (št. 934/2007);

Angel Grela López (št. 935/2007);

Antonio Muñoz Secilla (Ecologistas en acción) (št. 936/2007);

Kebira Wild (št. 937/2007);

Corinne Godard (št. 938/2007);

Konstantinos Aivaliotis (št. 939/2007);

Stéphane Wurtz (št. 940/2007);

Stéphane Wurtz (št. 941/2007);

Alicja Matak (št. 942/2007);

Abílio Manuel de Sousa Vieira Garcia (št. 943/2007);

Neculai Agafiţei (št. 944/2007);

11. oktober 2007

Herbert Duenkel (št. 945/2007);

Herbert Steins (št. 946/2007);

Jörg Wende (št. 947/2007);

Giorgio Bortini (št. 948/2007);

Dirk Emmermann (št. 949/2007);

Jürgen Peters (PetArt Foundation) (št. 950/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 951/2007);

Christa Pardeller (št. 952/2007);

Herbert Funke (št. 953/2007);

Constantinos Aivaliotis (2 podpisa) (št. 954/2007);

Athanasios Bergeles (št. 955/2007);

Deirdre Levy (11 podpisov) (št. 956/2007);

Georgios Deskoulidis (št. 957/2007);

Graham Unsworth (št. 958/2007);

Helmut Koszuszeck (AGICOA) (št. 959/2007);

Gerardine O'Brien (št. 960/2007);

Elad Shetreet (št. 961/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 962/2007);

Mercedes Cuadra Acosta (Plafarma) (2 podpisa) (št. 963/2007);

Juan Antonio Navarro González (št. 964/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 965/2007);

Simone Spahiu (št. 966/2007);

Gennaro D'Ascoli (št. 967/2007);

Francesco Di Pasquale (št. 968/2007);

Saimon Conti (št. 969/2007);

Fikri Coskun (št. 970/2007);

Urszula Sterna-Juda (št. 971/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 972/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 973/2007);

Nicolae Bâldea (54 podpisov) (št. 974/2007);

Petre Radu (Surasul Soarelui) (št. 975/2007);

Ioan Dumitrescu (št. 976/2007);

Dragos Mosor (Societatea Comercială Crama Vânătorilor Srl) (št. 977/2007);

Carmen Tudoran (4 podpisi) (št. 978/2007);

Milan Sitar (2 podpisa) (št. 979/2007);

16. okrober 2007

Torkild Todsen (Borgergruppe) (št. 980/2007);

David Poole (št. 981/2007);

Demitrios Paicopolos (št. 982/2007);

(ime vlagatelja zaupno) (št. 983/2007);

George Matagos (št. 984/2007);

Giuseppe Ruga (2 podpisa) (št. 985/2007);

Jürgen Fritz Wisotski (št. 986/2007);

Pedro Marquez (št. 987/2007);

Juan Carlos de la Torre Rovira (št. 988/2007);

Albert Sastre Mauri (št. 989/2007);

Carlos Carrasco-Muñoz de Vera (1569 podpisov) (št. 990/2007);

Vincenzo Gala (Associazione Placido Rizzotto Onlus) (št. 991/2007);

Domenico Larosa (Movimento difesa ambientale di Condofuri (MDA)) (št. 992/2007);

Janusz Kozuszko (št. 993/2007);

Rafal Gawronski (št. 994/2007);

Artur Misztal (Poland Street Association of Poles in Great Britain and Northern Ireland) (št. 995/2007);

18. oktober 2007

Frank Nixon (št. 996/2007);

Ivailo Ivanov (BSPB/Birdlife Bulgaria Varna Office) (7 podpisov) (št. 997/2007);

Vladimír Dostál (št. 998/2007);

Jürgen Lümmerich (št. 999/2007);

Jürgen Gerlach (2 podpisa) (št. 1000/2007);

Jakob Awik (št. 1001/2007);

Rudolf Dancek (št. 1002/2007);

Felix Kabelka (št. 1003/2007);

Rolf Jürgens (št. 1004/2007);

Hans Weichmann (št. 1005/2007);

Zoran Corak (Corak + Fink Rechtsanwälte) (št. 1006/2007);

Karl-Ernst Reichel (št. 1007/2007);

Eckehard W. Rechlin (Hamburger ErfolgsSchmieden) (št. 1008/2007);

Eduardo Caro López (9 podpisov) (št. 1009/2007);

Jaime Giménez Arbe (št. 1010/2007);

Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (št. 1011/2007);

Miguel Fernández Gersol (Sección Sindical Estatal-Santander) (št. 1012/2007);

Pierre Battaglia (Le Comité de Soutien de Denise Pepitone en France) (1893 podpisov) (št. 1013/2007);

Josiane Grunenberger (št. 1014/2007);

Salvatore Fresta (št. 1015/2007);

Teresa Matulka (Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydoze i Choroby Pokrewne) (3 podpisi) (št. 1016/2007);

Piotr Rylski (št. 1017/2007);

Eugeniusz Dabrowski (št. 1018/2007);

José Maria de Jesus Martins (št. 1019/2007);

Valentin Hanganu (SC Luc Guard Sl Srl) (2 podpisa) (št. 1020/2007);

Constantin Zuica (št. 1021/2007);

Florin Vladoiu (št. 1022/2007);

Blaž Zgaga (št. 1023/2007);

Roger McLennan (št. 1024/2007).

11.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1)

od odborov:

1.1)

poročila:

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2006 (2007/2131(INI)) - Odbor PETI

Poročevalka: Luciana Sbarbati (A6-0301/2007)

Poročilo s predlogom Priporočila Evropskega parlamenta Svetu o odnosih med Evropsko unijo in Srbijo (2007/2126(INI)) - Odbor AFET

Poročevalec: Jelko Kacin (A6-0325/2007)

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti (KOM(2007)0076 — C6-0090/2007 — 2007/0033(COD)) - Odbor EMPL

Poročevalec: Alexandru Athanasiu (A6-0335/2007)

Poročilo o zeleni knjigi „K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU“ (2007/2105(INI)) - Odbor ENVI

Poročevalec: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU (KOM(2005)0391 — C6-0266/2005 — 2005/0167(COD)) - Odbor LIBE

Poročevalec: Manfred Weber (A6-0339/2007)

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o pridelavi opija za medicinske namene v Afganistanu (2007/2125(INI)) - Odbor AFET

Poročevalec: Marco Cappato (A6-0341/2007)

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi, kglede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (KOM(2006)0908 — C6-0025/2007 — 2006/0294(COD)) - Odbor ENVI

Poročevalec: Robert Sturdy (A6-0342/2007)

Poročilo o strategiji Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (2007/2119(INI)) - Odbor ENVI

Poročevalec: Chris Davies (A6-0343/2007)

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (KOM(2006)0923 — C6-0007/2007 — 2006/0288(COD)) - Odbor ENVI

Poročevalka: Åsa Westlund (A6-0344/2007)

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema Skupnosti (KOM(2006)0783 — C6-0474/2006 — 2006/0273(COD)) - Odbor TRAN

Poročevalec: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (KOM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD)) - Odbor ENVI

Poročevalka: Christa Klaß (A6-0347/2007)

Poročilo o konvencionalnih energetskih virih in energetskih tehnologijah (2007/2091(INI)) - Odbor ITRE

Poročevalec: Herbert Reul (A6-0348/2007)

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet (KOM(2006)0785 — C6-0473/2006 — 2006/0274(COD)) - Odbor TRAN

Poročevalec: Paolo Costa (A6-0350/2007)

* Poročilo o priporočilu za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 18. decembra 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (KOM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS)) - Odbor IMCO

Poročevalec: Horia-Victor Toma (A6-0352/2007)

Poročilo o spremembi člena 173 Poslovnika Parlamentao dobesednih zapisih sej (2007/2137(REG)) - Odbor AFCO

Poročevalec: Richard Corbett (A6-0354/2007)

Poročilo o spremembi člena 23 Poslovnika Parlamenta o sestavi konference predsednikov (2007/2066(REG)) - Odbor AFCO

Poročevalec: Georgios Papastamkos (A6-0355/2007)

* Poročilo o pobudi Zvezne republike Nemčije in Francoske republike z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o priznavanju in nadzorovanju pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni ter (06480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalka: Maria da Assunção Esteves (A6-0356/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o postavitvi, delovanju in upravljanju komunikacijske infrastrukture za okolje schengenskega informacijskega sistema (SIS) (KOM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0357/2007)

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi, delovanju in upravljanju komunikacijske infrastrukture za okolje schengenskega informacijskega sistema (SIS) (KOM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0358/2007)

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (KOM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD)) - Odbor ENVI

Poročevalka: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. julija 1995, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, pripravljenem na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 29. novembra 1996, pripravljenem na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997, pripravljenem na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (KOM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A6-0360/2007)

*** Priporočilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Drugega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC)) - Odbor INTA

Poročevalec: Helmuth Markov (A6-0361/2007)

* Poročilo o osnutku Okvirnega sklepa Sveta o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji (09688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalec: Ioannis Varvitsiotis (A6-0362/2007)

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Giana Paola Gobba (2007/2014(IMM)) - Odbor JURI

Poročevalka: Diana Wallis (A6-0367/2007)

*** Priporočilo o predlogu Odločbe Sveta o odobritvi Republiki Sloveniji, da v interesu Evropske skupnosti ratificira Protokol z dne 12. februarja 2004 o spremembah Pariške konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije (09453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC)) - Odbor JURI

Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0369/2007)

Poročilo o Zeleni knjigi o izboljšanju učinkovitosti izvrševanja sodnih odločb v Evropski uniji: zaplemba bančnih računov (2007/2026(INI)) - Odbor JURI

Poročevalec: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2100/94 o upravičenosti do vložitve prijave za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti (KOM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS)) - Odbor AGRI

Poročevalec: Neil Parish (A6-0373/2007)

Poročilo o trenutnem stanju odnosov med EU in Afriko (2007/2002(INI)) - Odbor DEVE

Poročevalka: Maria Martens (A6-0375/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropskima skupnostma na eni in Švicarsko konfederacijo na drugi strani (KOM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS)) - Odbor ITRE

Poročevalka: Angelika Niebler (A6-0377/2007)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji z uporabo točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI)) - Odbor BUDG

Poročevalec: Reimer Böge (A6-0378/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Črno goro o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje (KOM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0379/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Črno goro o ponovnem sprejemu (KOM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0380/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu (KOM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0381/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje (KOM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0382/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje (KOM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0383/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje (KOM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalec: Claudio Fava (A6-0384/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu (KOM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalec: Claudio Fava (A6-0385/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o ponovnem sprejemu (KOM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalec: Claudio Fava (A6-0386/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje (KOM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS)) - Odbor LIBE

Poročevalec: Claudio Fava (A6-0387/2007)

Poročilo o prispevku davčne in carinske politike k lizbonski strategiji (2007/2097(INI)) - Odbor ECON

Poročevalka: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI)) - Odbor BUDG

Poročevalec: Reimer Böge (A6-0393/2007)

Poročilo o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek I - Evropski parlament, Oddelek II - Svet, Oddelek IV - Sodišče, Oddelek V - Računsko sodišče, Oddelek VI - Evropski ekonomsko-socialni odbor, Oddelek VII - Odbor regij, Oddelek VIII - Evropski varuh človekovih pravic, Oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (11781/2007 [[02]] — C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD)) - Odbor BUDG

Poročevalec: Ville Itälä (A6-0394/2007)

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o odobritvi prve in druge spremembe Konvencije UN/ECE iz Espooja o presoji čezmejnih vplivov na okolje v imenu Evropske skupnosti (KOM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS)) - Odbor ENVI

Poročevalec: Miroslav Ouzký (A6-0395/2007)

Poročilo o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008 - Oddelek III Komisija (11781/2007 [[01]] — C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) - Odbor BUDG

Poročevalec: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

1.2)

priporočila za drugo obravnavo:

***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2186/93 (07656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD)) - Odbor ECON

Poročevalec: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („Vročanje listin“) ino razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 (08703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD)) - Odbor JURI

Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A6-0366/2007)

2)

od poslancev Parlamenta:

2.1)

vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 109 Poslovnika) (B6-0318/2007):

Svetu

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Doyle Avril, Seppänen Esko, Ludford Sarah, van Nistelrooij Lambert, Davies Chris, Cappato Marco, Anastase Roberta Alma, Papadimoulis Dimitrios, Posselt Bernd, Evans Robert, McGuinness Mairead, Van Hecke Johan, Newton Dunn Bill, Figueiredo Ilda, Paleckis Justas Vincas, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Higgins Jim, Pahor Borut, Goudin Hélène, Vanhecke Frank, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Manolakou Diamanto, Guerreiro Pedro, Rutowicz Leopold Józef, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Burke Colm, Miguélez Ramos Rosa, Ferreira Elisa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Bowis John

Komisiji

Medina Ortega Manuel, Gaľa Milan, Casaca Paulo, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Van Hecke Johan, Seppänen Esko, Cappato Marco, Gräßle Ingeborg, Staes Bart, van Nistelrooij Lambert, Paleckis Justas Vincas, Van Lancker Anne, Papastamkos Georgios, Caspary Daniel, Andrikienė Laima Liucija, Mitchell Gay, Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Guerreiro Pedro, Harkin Marian, Ludford Sarah, Vanhecke Frank, Higgins Jim, Papadimoulis Dimitrios, Davies Chris, Doyle Avril, Pleštinská Zita, Hutchinson Alain, Evans Robert, Allister Jim, Matsis Yiannakis, Holm Jens, Corbett Richard, Newton Dunn Bill, Henin Jacky, Andersson Jan, Figueiredo Ilda, Crowley Brian, Ryan Eoin, Simpson Brian, Mavrommatis Manolis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Burke Colm, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Podkański Zdzisław Zbigniew, De Rossa Proinsias, Dillen Koenraad, Jensen Anne E., Manolakou Diamanto, Czarnecki Ryszard, Schmidt Olle, Toussas Georgios, Budreikaitė Danutė, Irujo Amezaga Mikel, Belet Ivo, Pafilis Athanasios.

12.   Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Končni osnutek dnevnega reda za zasedanje oktober II 2007 (PE 396.144/PDOJ) je bil razdeljen. Predlagane so bile naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

Seje: 22.10.2007 - 25.10.2007

ponedeljek

ni predlogov sprememb

torek

ni predlogov sprememb

sreda

Zahteva skupine Verts/ALE, da se razprava o izjavah Sveta in Komisije o vrhu EU-Rusija (točka 35 osnutka dnevnega reda) zaključi z vložitvijo predlogov resolucije.

Govorili so Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, ki je utemeljil zahtevo, Graham Watson v imenu skupine ALDE, in Richard Corbett v imenu skupine PSE.

Parlament je odobril zahtevo.

Določili so se naslednji roki za vložitev:

predlogi resolucij: 23.10.2007 do 10.00

predlogi sprememb in skupni predlogi resolucij: 24.10.2007 do 10.00

Govoril je Herbert Bösch.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se razprava o poročilu Vatvitsiotis o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah (A6-0362/2007) (točka 76 osnutka dnevnega reda) zaključi z vložitvijo predlogov sprememb.

Parlament je odobril zahtevo.

Določil se je naslednji rok za vložitev:

predlogi sprememb: 22.10.2007 do 19.00

četrtek

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 115 Poslovnika):

Zahteva skupine PPE-DE, da se točka Uzbekistan (točka 63 osnutka dnevnega reda) nadomesti s točko Pakistan.

Govorili so Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE, ki je utemeljil zahtevo, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE.

Parlament je odobril zahtevo.

*

* *

S tem je bil določen razpored dela.

13.   Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Rumiana Jeleva, Luis Yañez-Barnuevo García, Eugenijus Gentvilas, Bogusław Rogalski, Carl Schlyter, Willy Meyer Pleite, Gerard Batten, Manolis Mavrommatis, Catherine Trautmann, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Petya Stavreva, Csaba Sándor Tabajdi, Horia-Victor Toma, Richard James Ashworth, Pierre Pribetich, László Surján, Zita Pleštinská, Marianne Mikko, Marios Matsakis, Georgios Papastamkos, Karin Scheele, Ryszard Czarnecki, Milan Gaľa, Kyriacos Triantaphyllides, György Schöpflin, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Marian Harkin, Ioannis Gklavakis, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Zbigniew Podkański in Ilda Figueiredo.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS

podpredsednik

Govorili so Bernard Wojciechowski, Urszula Krupa in Mairead McGuinness.

14.   Direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov ***I - Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov - Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov [COM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalka: Christa Klaß (A6-0347/2007)

Poročilo: Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov [2007/2006(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalka: Irena Belohorská (A6-0291/2007)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalka: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

Govorili so Stavros Dimas (član Komisije) in Markos Kyprianou (član Komisije).

Christa Klaß je predstavila poročilo.

Govorila je Marie Anne Isler Béguin, ki je bila mnenja, da je Christa Klaß poročila predstavila z osebnega stališča, ki ne ustreza stališču odbora. Christa Klaß je odgovorila, da stališče odbora ni soglasno.

Irena Belohorská je predstavila poročilo.

Hiltrud Breyer je predstavila poročilo.

Govorili so Neil Parish (pripravljalec mnenja odbora AGRI), Dorette Corbey (pripravljalka mnenja odbora ITRE), Manuel Medina Ortega (pripravljalec mnenja odbora JURI), Anja Weisgerber (pripravljalka mnenja odbora IMCO), Kyösti Virrankoski (pripravljalec mnenja odbora AGRI), Ambroise Guellec v imenu skupine PPE-DE, Dan Jørgensen v imenu skupine PSE, Anne Laperrouze v imenu skupine ALDE, Wiesław Stefan Kuc v imenu skupine UEN, in Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Martine ROURE

podpredsednica

Govorili so Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Andreas Mölzer v imenu skupine ITS, Jim Allister samostojni poslanec, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Ferreira, Holger Krahmer, Gintaras Didžiokas, Jens-Peter Bonde, Pilar Ayuso, Frédérique Ries, Leopold Józef Rutowicz, Urszula Krupa, Peter Baco, Marianne Thyssen, Bogdan Golik, Jan Mulder, Michael Henry Nattrass, Richard Seeber, Evangelia Tzampazi, Marian Harkin, Eija-Riitta Korhola, Dan Jørgensen, Anders Wijkman, Esther De Lange, Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski, Stavros Dimas in Markos Kyprianou.

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE

podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9, Zapisnik z dne 23.10.2007, točka 9.10, Zapisnik z dne 23.10.2007 in točka 8.22, Zapisnik z dne 24.10.2007.

15.   Dobesedni zapisi sej (sprememba člena 173) (razprava)

Poročilo: Sprememba člena 173 Poslovnika Evropskega parlamenta o dobesednih zapisih sej [2007/2137(REG)] - Odbor za ustavne zadeve.

Poročevalec: Richard Corbett (A6-0354/2007)

Richard Corbett je predstavil poročilo.

Govorili so Ingo Friedrich v imenu skupine PPE-DE, Costas Botopoulos v imenu skupine PSE, Andrew Duff v imenu skupine ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański v imenu skupine UEN, Johannes Voggenhuber v imenu skupine Verts/ALE, Bernard Wojciechowski v imenu skupine IND/DEM, in Richard Corbett, ki je po govoru Zdzisława Zbigniewa Podkańskega opredelil eno od podrobnosti svojega poročila.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.15, Zapisnik z dne 24.10.2007.

16.   Strategija Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (razprava)

Poročilo: Strategije Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil [2007/2119(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalec: Chris Davies (A6-0343/2007)

Chris Davies je predstavil poročilo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Rebecca Harms (pripravljalka mnenja odbora ITRE), Wolfgang Bulfon (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Martin Callanan v imenu skupine PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE, Holger Krahmer v imenu skupine ALDE, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL, Malcolm Harbour in Matthias Groote.

PREDSEDSTVO: Marek SIWIEC

podpredsednik

Govorili so Péter Olajos, Linda McAvan, Andres Tarand, Małgorzata Handzlik, Dorette Corbey, Ivo Belet in Stavros Dimas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.24, Zapisnik z dne 24.10.2007.

17.   Konvencionalni viri energije in energetska tehnologija (razprava)

Poročilo: Konvencionalni viri energije in energetska tehnologija [2007/2091(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalec: Herbert Reul (A6-0348/2007)

Herbert Reul je predstavil poročilo.

Govoril je Andris Piebalgs (član Komisije).

Govorili so Margrete Auken (pripravljalka mnenja odbora DEVE), Bogusław Sonik (pripravljalec mnenja odbora ENVI), András Gyürk v imenu skupine PPE-DE, Adam Gierek v imenu skupine PSE, Šarūnas Birutis v imenu skupine ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk v imenu skupine UEN, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, Lydia Schenardi v imenu skupine ITS, Roger Helmer samostojni poslanec, Jan Březina, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Miloslav Ransdorf, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Mariela Velichkova Baeva, Vladimír Remek, Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Markus Pieper, Andres Tarand, Vladimir Urutchev, Joan Calabuig Rull, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog in Andris Piebalgs.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.23, Zapisnik z dne 24.10.2007.

18.   Evropski svetovalni organ za upravljanje statističnih podatkov ***I - Evropski svetovalni odbor za politiko statističnih informacij Skupnosti ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov [COM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalka: Sharon Bowles (A6-0327/2007)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega Parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega svetovalnega odbora za politiko statističnih informacij Skupnosti [COM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalka: Ieke van den Burg (A6-0328/2007)

Govoril je Joaquín Almunia (član Komisije).

Sharon Bowles je predstavila poročilo.

Ieke van den Burg je predstavila poročilo.

Govorili so Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE-DE, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, in Joaquín Almunia.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.16, Zapisnik z dne 24.10.2007 in točka 8.17, Zapisnik z dne 24.10.2007.

19.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 396.144/OJMA).

20.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Harald Rømer

generalni sekretar

Hans-Gert Pöttering

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Pflüger, Pieper, Pīks, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka