29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 321/s3


OBVESTILO BRALCEM

S 1. januarjem 2007 se bo spremenila struktura Uradnega lista, in sicer bo razvrstitev objavljenih aktov preglednejša, pri čemer pa bo ohranjena potrebna kontinuiteta.

Novo strukturo, s primeri, ki ponazarjajo uporabo razvrstitve aktov, lahko najdete na spletišču EUR-Lex na naslovu:

http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm