28.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 156/4


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.3810 – Investcorp/Polyconcept)

(2005/C 156/05)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 30. maja 2005 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij.

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32005M3810. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)