25.9.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

C 338/14


Tožba, vložena 8. avgusta 2023 – Republika Poljska/ Evropski parlament in Svet Evropske unije

(Zadeva C-512/23)

(2023/C 338/19)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent)

Tožena stranka: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

Uredba (EU) 2023/956 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. maja 2023 o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah (1) naj se v celoti razglasi za nično;

Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Poljska trdi, da je z Uredbo 2023/956 kršen člen 192(2), prvi odstavek, (a) PDEU, ker je utemeljena na členu 192(1) PDEU, čeprav ukrepi o uvedbi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM), ki so določeni v tej uredbi, pomenijo določbe predvsem fiskalne narave.

Izpodbijana uredba vsebuje davčne, vsekakor pa fiskalne določbe. Tako cilj kot narava določb o uvedbi mehanizma CBAM sta namreč predvsem fiskalna. Z določbami izpodbijane uredbe je uvedena nova javna dajatev in so določeni vsi pogoji za njeno pobiranje. Fiskalna funkcija CBAM prevlada nad okoljsko funkcijo tega ukrepa. Poleg tega CBAM za razliko od sistema EU ETS ni tržno naravnan ukrep, zato se ne uporabljajo zahteve, opredeljene v sodni praksi Splošnega sodišča, ki nasprotujejo temu, da se ukrep, ki je element sistema EU ETS, šteje za fiskalni ukrep.


(1)   UL 2023, L 130, str. 52.