31.10.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 418/53


Tožba, vložena 15. septembra 2022 – XNT/EUIPO – Exane (EXANE)

(Zadeva T-568/22)

(2022/C 418/68)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: XNT ltd. (St. Julian’s, Malta) (zastopniki: A. Renck, C. Stöber in M.-A. de Dampierre, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Exane (Pariz, Francija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije EXANE – znamka Evropske unije št. 14289 433

Postopek pred EUIPO: Postopek izbrisa

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. junija 2022 v zadevi R 2093/2020-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

odloči, da stroške postopka nosi tožena stranka in intervenient, če se druga stranka pridruži postopku pred odborom za pritožbe.

Navajani tožbeni razlog

kršitev člena 60(1)(c) v povezavi s členom 8(4) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009.