23.1.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

C 24/24


Pritožba, ki jo je Tigercat International Inc. vložila 23. septembra 2022 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 13. julija 2022 v zadevi T-251/21, Tigercat International Inc./EUIPO

(Zadeva C-612/22 P)

(2023/C 24/31)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Tigercat International Inc. (zastopnika: B. Führmeyer, Rechtsanwalt, E. B. Matthes, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Caterpillar Inc.

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 5. decembra 2022 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da Tigercat International Inc. nosi svoje stroške.