22.2.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 62/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Pécsi Törvényszék (Madžarska) 25. novembra 2020 — Tolnatext Bt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zadeva C-636/20)

(2021/C 62/18)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Pécsi Törvényszék

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Tolnatext Bt.

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe člena 22(6) in člena 29 Uredbe (EU) št. 952/2013 (1) Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije razlagati tako, da mora carinski organ, ki v postopkih, ki jih vodi, ne deluje kot pravosodni organ, pravico do izjave zagotoviti tako v postopkih, ki jih začne po uradni dolžnosti, kot v postopkih, ki jih začne na podlagi zahtevka?


(1)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL 2013, L 269, str. 1).