1.2.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 35/22


Pritožba, ki jo je 25. septembra 2020 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 15. julija 2020 v združenih zadevah T-778/16 in T-892/16, Irska in drugi/Komisija

(Zadeva C-465/20 P)

(2021/C 35/33)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: L. Flynn, P.-J. Loewenthal in F. Tomat, agenti)

Druge stranke v postopku: Irska, Apple Sales International (ASI), Apple Operations Europe (AOE), Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republika Poljska, Nadzorni organ EFTA

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

zavrne prve štiri tožbene razloge in osmi tožbeni razlog v zadevi T-778/16 ter prvih pet tožbenih razlogov, osmi tožbeni razlog in štirinajsti tožbeni razlog v zadevi T-892/16;

zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje, da preizkusi tožbene razloge, ki še niso bili obravnavani; in

pridrži odločitev o stroških postopka na prvi stopnji in postopka s pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija navaja dva pritožbena razloga.

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je pri zavrnitvi primarne ugotovitve o prednosti iz spornega sklepa (1) večkrat napačno uporabilo pravo. Ta pritožbeni razlog ima tri dele:

Prvič, v točkah 125, od 183 do 187, 228, 242, 243 in 249 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče napačno razlagalo sporni sklep, ker je ugotovilo, da je primarna ugotovitev prednosti temeljila zgolj na tem, da sedeža družb ASI in AOE nista imela zaposlenih in fizično nista obstajala, ne da bi se z njo poskusilo prikazati, da sta irski podružnici družb ASI in AOE dejansko opravljali naloge, ki upravičujejo, da se licence skupine Apple za intelektualno lastnino razporedijo k tema podružnicama. V točkah od 281 do 305 obrazložitve spornega sklepa so analizirane dejanske naloge, ki so se opravljale na sedežih in v irskih podružnicah, da bi se utemeljilo, zakaj je treba licence skupine Apple za intelektualno lastnino razporediti k irskima podružnicama. To, da Splošno sodišče ni ustrezno obravnavalo strukture in vsebine spornega sklepa ter razlag v pisnem stališču Komisije glede nalog, ki so se opravljale na sedežih in v irskih podružnicah, pomeni kršitev postopka. To, da je Splošno sodišče v nadaljevanju, in sicer v točkah od 268 do 283, 286 in 287 izpodbijane sodbe priznalo, da so v spornem sklepu preučene naloge, ki sta jih opravljali irski podružnici, za utemeljitev razporeditve licenc skupine Apple za intelektualno lastnino k njima, pomeni protislovno razlogovanje, kar je enako kot neobstoj obrazložitve.

Drugič, v točkah 267, 269, 273, 274, 275, 277, 281, 283 in od 298 do 302 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče kršilo pristop ločenih subjektov in neodvisno tržno načelo, kar pomeni kršitev člena 107(1) PDEU in/ali izkrivljanje nacionalnega prava, ker se je sklicevalo na naloge, ki jih opravlja družba Apple Inc., da bi zavrnilo razporeditev licenc skupine Apple za intelektualno lastnino k irskima podružnicama v spornem sklepu. To, da Splošno sodišče ni preučilo pojasnil v točkah od 308 do 318 spornega sklepa in pisnega stališča Komisije v zvezi s tem, zakaj naloge, ki jih je opravljala družba Apple Inc., niso pomembne glede razporejanja dobička znotraj družb ASI in AOE, pomeni kršitev postopka in pomanjkljivo obrazložitev.

Tretjič, Splošno sodišče je v točkah 301 in od 303 do 309 izpodbijane sodbe kršilo pristop ločenih subjektov in neodvisno tržno načelo, kar pomeni kršitev člena 107(1) PDEU in/ali izkrivljanje nacionalnega prava, ker je ugotovilo, da formalna dejanja poslovodij družb ASI in AOE pomenijo naloge, ki sta jih v zvezi z licencami skupine Apple za intelektualno lastnino opravljala njuna sedeža. To, da Splošno sodišče ni preučilo pojasnil Komisije v spornem sklepu in njenem pisnem stališču glede tega, zakaj ta dejanja ne pomenijo nalog, ki bi jih opravljala sedeža, za namene uporabe pristopa ločenih subjektov in neodvisnega tržnega načela, pomeni kršitev postopka in pomanjkanje obrazložitve. Splošno sodišče je s tem, da se je pri svoji ugotovitvi oprlo na nedopustne dokaze, kršilo postopek.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je zavrnilo podredno ugotovitev prednosti v spornem sklepu. Ta pritožbeni razlog ima tri dele.

Prvič, v točkah 349, 416, 434 in 435 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo pri uporabi pravil o dokaznem standardu, ki ga mora Komisija doseči za dokazanost prednosti.

Drugič, v točkah od 315 do 481 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče kršilo postopek, ker se je za zavrnitev podredne ugotovitve prednosti oprlo na trditve, ki jih niso niti Irska niti družbi ASI in/ali AOE navedle v njunih tožbah na prvi stopnji.

Tretjič, v točkah od 315 do 481 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče napačno razlagalo sporni sklep in kršilo len 107(1) PDEU ter/ali izkrivilo nacionalno pravo s tem, da je ugotovilo, da v okviru podrednega sklepanja iz spornega sklepa ni izkazan obstoj prednosti.


(1)  Sklep Komisije (EU) 2017/1283 z dne 30. avgusta 2016 o državni pomoči SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), ki jo je Irska odobrila skupini Apple (UL 2017, L 187, str. 1).