28.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/3


Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 13. decembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributario (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-647/20) (1)

(Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Neposredna obdavčitev - Obdavčitev dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin - Členi 63, 64 in 65 PDEU - Prost pretok kapitala - Višja davčna obremenitev dobička iz kapitala, ki ga z odsvojitvijo nepremičnin ustvarijo rezidenti tretjih držav)

(2022/C 95/04)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranki

Tožeča stranka: XG

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Izrek

Člen 63 in člen 65(1) PDEU je treba razlagati tako, da nasprotujeta ureditvi države članice v zvezi z dohodnino, v skladu s katero za kapitalski dobiček, ki izhaja iz prodaje nepremičnin v tej državi članici, ki jo izvede rezident tretje države, velja višja davčna obremenitev od tiste, ki bi pri isti transakciji veljala za kapitalski dobiček, ki bi ga ustvaril rezident navedene države članice.


(1)  UL C 53, 15.2.2021.