23.5.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 207/7


Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 10. januarja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Hamburg – Nemčija) – EL, CP/Ryanair DAC

(Zadeva C-287/20) (1)

(Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Zračni promet - Uredba (ES) št. 261/2004 - Člen 5(3) - Skupna pravila na področju odškodnine in pomoči potnikom v primerih odpovedi ali velike zamude letov - Izjema od obveznosti zagotovitve odškodnine - Pojem „izredne razmere“ - Stavka kabinskega osebja in pilotov - „Notranji“ in „zunanji“ dejavniki pri dejavnosti dejanskega letalskega prevoznika - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člena 12 in 28 - Člena 12 in 28 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah - Neobstoj posega v svobodo delavcev do združevanja ter pravico do kolektivnih pogajanj, ki jo ima letalski prevoznik)

(2022/C 207/09)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hamburg

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: EL, CP

Tožena stranka: Ryanair DAC

Izrek

Člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91, je treba razlagati tako, da stavka, ki se začne na poziv sindikata kabinskega osebja in pilotov dejanskega letalskega prevoznika, ki je namenjena uveljavitvi zahtev teh delavcev, ne spada pod pojem „izredne razmere“ v smislu te določbe, ker okoliščina v zvezi z obstojem predhodnih pogajanj s predstavniki delavcev v zvezi s tem ni pomembna.


(1)  UL C 279, 24.8.2020.