17.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 206/93


Tožba, vložena 17. aprila 2019 – Jakober/EUIPO (Oblika skodelice)

(Zadeva T-262/19)

(2019/C 206/82)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Philip Jakober (Stuttgart, Nemčija) (zastopnik: J. Klink, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: tridimenzionalna znamka Evropske unije (Oblika skodelice) – Prijava št. 15 963 994

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 11. februarja 2019 v zadevi R 1153/2018-4

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

izpodbijano odločbo spremeni tako, da se pritožba razglasi za utemeljeno in da se zato dopusti vpis prijave znamke Unije št. 15 963 994 v register Urada Evropske unije za intelektualno lastnino;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) in/ali člena 7(3) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.