13.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 502/42


Sklep Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2021 – Arris Global/Komisija

(Zadeva T-731/19) (1)

(2021/C 502/65)

Jezik postopka: angleščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.


(1)  UL C 19, 20.1.2020.