21.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 242/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Correia/EESO

(Zadeva T-843/19) (1)

(Javni uslužbenci - Osebje EESO - Začasni uslužbenci - Zavrnitev prerazvrstitve - Ničnostna tožba - Rok za vložitev pritožbe - Dokazno breme glede prekoračitve roka - Akt, ki posega v položaj - Dopustnost - Enako obravnavanje - Pravna varnost - Odškodninska tožba - Nepremoženjska škoda)

(2021/C 242/43)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paula Correia (Woluwe-Saint-Étienne, Belgija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor (zastopniki: M. Pascua Mateo, X. Chamodraka in K. Gambino, agenti, skupaj z B. Wägenbaur, odvetnikom)

Predmet

Tožba na podlagi člena 270 PDEU za, prvič, razglasitev ničnosti odločbe EESO, ki naj bi bila sprejeta na dan, ki tožeči stranki ni znan, in s katero naj bi bila ta seznanjena 12. aprila 2019, o zavrnitvi njene prerazvrstitve v prerazvrstitvenem obdobju 2019 v razred AST 7, in drugič, za povrnitev nepremoženjske škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi te odločbe.

Izrek

1.

Odločba Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) o zavrnitvi prerazvrstitve Paule Correia v prerazvrstitvenem obdobju 2019 se razglasi za nično.

2.

EESO mora P. Correia iz naslova nepremoženjske škode, ki jo je utrpela, plačati znesek 2 000 EUR.

3.

EESO se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 45, 10.2.2020.