21.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 357/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Provincial de Zaragoza (Španija) 26. junija 2019 – Ibercaja Banco, S.A./SO in TP

(Zadeva C-497/19)

(2019/C 357/16)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Provincial de Zaragoza

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ibercaja Banco, S.A.

Toženi stranki: SO in TP

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je v skladu s pravom Unije nacionalna zakonodaja, iz katere izhaja, da če je določena nepoštena klavzula prestala sodni nadzor po uradni dolžnosti pri izdaji sklepa o izvršbi, ta nadzor preprečuje, da bi isto sodišče to lahko pozneje preizkusilo po uradni dolžnosti, če so že od začetka obstajali dejanski in pravni elementi, čeprav v okviru tega prvotnega nadzora niti v izreku niti v obrazložitvi ni bila izražena nobena ugotovitev o veljavnosti klavzul?

2.

Naslednji dvom, ki se poraja, je, če dolžnik, ko že obstajajo dejanski in pravni elementi, ki opredeljujejo nepoštenost klavzule v potrošniški pogodbi, ne ugovarja nepoštenosti v ugovoru, ki ga ima v ta namen na voljo v skladu z zakonom, lahko po odločitvi o tem ugovoru, postavi novo procesno vprašanje, s katerim se ugotavlja nepoštenost druge ali drugih klavzul, če bi jim lahko že ugovarjal na začetku v rednem postopku, predvidenem z zakonom. Skratka, ali nastane prekluzivni učinek, ki preprečuje potrošniku, da ponovno uveljavlja nepoštenost druge klavzule v istem postopku izvršbe in tudi v poznejšem pravdnem postopku.

3.

Tretje vprašanje je, ali lahko – v primeru, če se šteje za skladno z evropskim pravom – ugotovitev, da stranka ne sme vložiti drugega ali poznejšega ugovora, da bi uveljavljala nepoštenost klavzule, ki bi ji lahko ugovarjala prej, saj so potrebni dejanski in pravni elementi že opredeljeni, služi kot podlaga, da se uporabi kot sredstvo, da lahko sodišče, ki je bilo opozorjeno na to nepoštenost, uveljavi svojo pristojnost nadzora po uradni dolžnosti.