201807060601994532018/C 259/573042018TC25920180723SL01SLINFO_JUDICIAL20180508424321

Zadeva T-304/18: Tožba, vložena 8. maja 2018 – MLPS/Komisija


C2592018SL4210120180508SL0057421432

Tožba, vložena 8. maja 2018 – MLPS/Komisija

(Zadeva T-304/18)

2018/C 259/57Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) (Pariz, Francija) (zastopnik: M. Gibaud, avocat)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi opustitev Evropske komisije, ki nezakonito ni nadaljevala obravnave pritožbe združenja Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) z dne 21. decembra 2017;

odločbo Evropske komisije z dne 7. marca 2018 o zavrnitvi nadaljnje obravnave pritožbe združenja Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) z dne 21. decembra 2017 enostavno razglasi za nično;

odloči o stroških v skladu s predpisi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: zlasti napačna presoja, opravljena v izpodbijani odločbi, da se francoski sistemi socialne varnosti lahko opredelijo kot „obvezni sistem socialne varnosti“, čeprav naj nikakor ne bi bili sistemi, namenjeni celotnemu prebivalstvu, niti vsem zaposlenim, temveč sistemi, v katere so delavci uvrščeni na podlagi poklicnega statusa in za katere bi se zato morali uporabljati direktivi 92/49/EGS in 92/96/EGS.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela pravne enotnosti, ker naj bi bila Francija v položaju, ki je povsem podoben položaju Slovaške, za katero je Splošno sodišče presodilo, da je „dejavnost zagotavljanja obveznega zdravstvenega zavarovanja na Slovaškem glede na pridobitni namen zdravstvenih zavarovalnic in obstoj močne konkurence glede kakovosti in ponudbe storitev gospodarska dejavnost“ (sodba z dne 5. februarja 2018, Dôvera zdravotná poist’ovňa/Komisija, T-216/15, neobjavljena, EU:T:2018:64, točka 68). Po mnenju tožeče stranke zato niti glede Francije ne more veljati drugo.