201806150601955282018/C 231/342302018TC23120180702SL01SLINFO_JUDICIAL20180406272821

Zadeva T-230/18: Tožba, vložena 6. aprila 2018 – Czarnecki/Parlament


C2312018SL2710120180406SL0034271282

Tožba, vložena 6. aprila 2018 – Czarnecki/Parlament

(Zadeva T-230/18)

2018/C 231/34Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ryszard Czarnecki (Varšava, Poljska) (zastopnica: M. Casado García-Hirschfeld, odvetnica)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno;

razglasi izpodbijani sklep Parlamenta z dne 7. februarja 2018 za ničen;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: prvič, kršitev domneve nedolžnosti, pravice do obrambe, in načela enakosti orožij, in drugič, kršitev načela dobrega upravljanja, načela sorazmernosti in svobode izražanja.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji, fumus persecutionis in zloraba pooblastil.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela pravne varnosti in zaščite legitimnih pričakovanj.