16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/33


Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

(Zadeva T-98/18)

(2018/C 134/48)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemčija) (zastopnika: N. Weber in L. Thiel, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: zahteva za registracijo besedne znamke Evropske unije MULTIFIT – prijava št. 15 996 291

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe EUIPO z dne 15. novembra 2017 v zadevi R 846/2017-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.