16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/23


Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Zadeva T-63/18)

(2018/C 134/33)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Torro Entertainment (Plovdiv, Bolgarija) (zastopnik: A. Kostov, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke EU TORRO Grande Meat in Style – zahteva za registracijo št. 14744 452

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 20. decembra 2017 v zadevi R 1776/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je z njo zavrnjena pritožba zoper odločbo odbora za ugovore;

EUIPO in družbi Grupo Osborne S.A. naloži plačilo stroškov družbe „Torro Entertainment“ Ltd. v zvezi s postopkom pred Splošnim sodiščem ter postopkom pritožbe in ugovora.

Navajana tožbena razloga

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001;

kršitev dolžnosti obrazložitve in skrbnosti.