18.1.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 19/46


Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2020 – Aquind/ACER

(Zadeva T-735/18) (1)

(Energija - Člen 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 - Odločba ACER, s katero je bila zavrnjena zahteva za izvzetje v zvezi z novimi elektroenergetskimi medomrežnimi povezavami - Pritožba, vložena pri odboru za pritožbe pri ACER - Intenzivnost nadzora)

(2021/C 19/47)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Aquind Ltd (Wallsend, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Goldberg, solicitor, C. Davis, solicitor in E. White, odvetnik)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (zastopniki: P. Martinet, E. Tremmel, C. Gence-Creux in A. Hofstadter, agenti)

Predmet

Zahteva na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti, prvič, odločbe A-001–2018 odbora za pritožbe pri ACER z dne 17. oktobra 2018, s katero je bila potrjena odločba ACER št. 05/2018 z dne 19. junija 2018, s katero je bila zavrnjena zahteva za izvzetje v zvezi z elektroenergetsko medomrežno povezavo britanskega in francoskega prenosnega omrežja električne energije, in, drugič, te odločbe ACER.

Izrek

1.

Odločba A-001-2018 odbora za pritožbe pri Agenciji Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) z dne 17. oktobra 2018 se razglasi za nično.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

ACER nosi svoje stroške in stroške družbe Aquind Ltd.


(1)  UL C 103, 18.3.2019.