13.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 10/31


Sodba Splošnega sodišča z dne 21. novembra 2019 – Bruno/Komisija

(Zadeva T-241/18) (1)

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Sistem pokojninskega zavarovanja - Odpravnina - Nakazila v nacionalni ali zasebni pokojninski sistem po nastopu funkcije - Predhodno pridobljene pokojninske pravice na podlagi nacionalnega sistema - Člen 11(1) in člen 12(2) Priloge VIII Kadrovskih predpisov - ugovor nezakonitosti - Enako obravnavanje)

(2020/C 10/41)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Luigi Bruno (Woluwe-Saint-Pierre, Belgija) (zastopnica: N. de Montigny, odvetnica)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Mongin in R. Striani, agenta)

Intervenienta v podporo tožene stranke: Evropski parlament (zastopniki: C. Gonzalez Argüelles, T. Lazian in J. Van Pottelberge, agenti) in Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in R. Meyer, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za razglasitev ničnost odločbe Urada „Vodenje in plačevanje posameznih pravic“ (PMO) z dne 4. julija 2017, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za dodelitev odpravnine, določene v členu 12(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije, in podredno, poznejšo odločbo z dne 18. januarja 2018 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila zoper navedeno odločbo.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Luigiju Brunu se naloži plačilo stroškov.

3.

Evropski parlament in Svet Evropske unije nosita vsak svoje stroške.


(1)  UL C 231, 2.7.2018.