18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 4. septembra 2018 – Solvay Chemicals GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-561/18)

(2019/C 103/07)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Solvay Chemicals GmbH

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Splošno sodišče (prvi senat) je s sklepom z dne 6. februarja 2019 odločilo:

Člen 49(1), drugi pododstavek, in Priloga IV, točka 20, B, Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) sta neveljavna v delu, v katerem določata, da se ogljikov dioksid (CO2), ki se zaradi proizvodnje oborjenega kalcijevega karbonata prenese na drugo napravo, sistematično vključi med emisije naprave za proizvodnjo natrijevega karbonata, ne glede na to, ali se sprosti v ozračje ali ne.


(1)  UL 2012, L 181, str. 30.