5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 399/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Ilfov (Romunija) 13. avgusta 2018 – EP/FO

(Zadeva C-530/18)

(2018/C 399/32)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Ilfov

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EP

Tožena stranka: FO

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 15 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (1) razlagati tako, da določa izjemo od pravila glede pristojnosti nacionalnega sodišča kraja, kjer ima otrok dejansko prebivališče?

2.

Ali je treba člen 15 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo razlagati tako, da so merila, ki kažejo na posebno povezavo otroka s Francijo […], tista merila, ki jih je izrazila stranka v postopku (in sicer: otrok je rojen v Franciji, oče je francoski državljan, ima v Franciji družino, ki temelji na krvnem sorodstvu in jo sestavljajo dve sestri in brat, nečakinja (sestrina hči), stari oče po očetovi strani, sedanja očetova partnerica in njuna mladoletna hči, medtem ko v Romuniji nima po materini strani nobenega sorodnika, obiskuje francosko šolo, izobraževanje in miselnost otroka sta od vedno bila francoska, doma je pogovor med staršema ter med staršema in otrokom vedno potekal v francoščini), in da se mora zato nacionalno sodišče izreči, da je francosko sodišče primernejše?

3.

Ali je treba člen 15 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo razlagati tako, da so postopkovne razlike med zakonodajama dveh držav, kot je potek postopka za zaprtimi vrati pri specializiranih sodiščih, v otrokovo korist v skladu z navedeno določbo [prava Unije]?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 243.)