3.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 311/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italija) 27. junija 2018 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“/Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(Zadeva C-424/18)

(2018/C 311/11)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“

Toženi stranki: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 10(h) in uvodno izjavo 28 Direktive 2014/24/EU (1) razlagati tako, da

a)

storitve reševalnega prevoza, za katere je v vozilu določena obvezna prisotnost voznika reševalca in še vsaj enega reševalca z ustrezno usposobljenostjo in kvalifikacijami, pridobljenimi z opravljenim tečajem in izpitom s področij prve pomoči, in

b)

storitve prevoza, določene v okviru osnovne ravni pomoči (LEA), ki se opravljajo z reševalnimi vozili spadajo v okvir izjeme iz navedenega člena 10(h), ali spadajo med storitve iz členov od 74 do 77 navedene direktive?

2.

Ali je treba Direktivo 2014/24/EU razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki določa, da se tudi ob neobstoju dejanske nujnosti,

a)

storitve reševalnega prevoza, za katere je v vozilu določena obvezna prisotnost voznika reševalca in še vsaj enega reševalca z ustrezno usposobljenostjo in kvalifikacijami, pridobljenimi z opravljenim tečajem in izpitom s področij prve pomoči, in

b)

storitve prevoza, določene v okviru osnovne ravni pomoči (LEA), ki se opravljajo z reševalnimi vozili prednostno dodelijo prostovoljskim organizacijam z neposredno sklenitvijo pogodbe.


(1)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65).