4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/2


Pritožba, ki jo je CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH vložila 22. junija 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 19. aprila 2018 v zadevi T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Evropska komisija

(Zadeva C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (zatopnik: A. Schuster, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Sodišče Evropske unije (osmi senat) je s sklepom z dne 10. januarja 2019 v delu zavrglo pritožbo kot nedopustno in v delu zavrnilo kot očitno neutemeljeno ter sklenilo, da pritožnica nosi svoje stroške.