201807060041993992018/C 259/372932018CJC25920180723SL01SLINFO_JUDICIAL20180426262722

Zadeva C-293/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 26. aprila 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega


C2592018SL2620120180426SL0037262272

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 26. aprila 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

(Zadeva C-293/18)

2018/C 259/37Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Tožene stranke: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba šteti, da delavci, ki so zaposleni na podlagi člena 20 zakona št. 14/2011 z dne 1. junija o znanosti, tehnologiji in inovacijah, spadajo na področje uporabe okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega med ETUC, UNICE in CEEP, na podlagi katerega je bila sprejeta Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 ( 1 )?

2.

Ali je treba odpravnino zaradi prenehanja pogodb o zaposlitvi šteti za pogoj zaposlitve v smislu določbe 4 okvirnega sporazuma?

3.

Če sta odgovora na prvi dve vprašanji pritrdilna: ali je treba šteti, da je prenehanje pogodbe o zaposlitvi, sklenjene na podlagi zakona št. 14/2011 z dne 1. junija o znanosti, tehnologiji in inovacijah, primerljivo s prenehanjem pogodb, sklenjenih za nedoločen čas, iz objektivnih razlogov na podlagi člena 52 zakona o delovnih razmerjih?

4.

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen: ali je mogoče te razlike zakonsko utemeljiti?


( 1 ) Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).