201806010271917432018/C 211/212542018CJC21120180618SL01SLINFO_JUDICIAL20180412171821

Zadeva C-254/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 12. aprila 2018 – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics


C2112018SL1710120180412SL0021171182

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 12. aprila 2018 – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Zadeva C-254/18)

2018/C 211/21Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Tožene stranke: Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbe členov 6 in 16 Direktive 2003/88/ES z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa ( 1 ) razlagati tako, da določajo referenčno obdobje, ki je opredeljeno premično, ali tako, da državam članicam prepuščajo izbiro, ali je to obdobje opredeljeno premično ali fiksno?

2.

Ali se v primeru, ko bi bilo treba te določbe razlagati tako, da določajo premično referenčno obdobje, možnost odstopanja od člena 16(b), določena v členu 17, lahko nanaša ne samo na trajanje referenčnega obdobja, ampak tudi na njegovo premično naravo?


( 1 ) Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).