201806290131986472018/C 249/122532018CJC24920180716SL01SLINFO_JUDICIAL201804128922

Zadeva C-253/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 12. aprila 2018 – Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG


C2492018SL820120180412SL00128292

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 12. aprila 2018 – Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

(Zadeva C-253/18)

2018/C 249/12Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke v postopku v glavni stvari

Nasprotna stranka v postopku in pritožnica: Stadt Euskirchen

Predlagateljica in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Drugi stranki v postopku: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 5(2), drugi stavek, točka (e), Uredbe (ES) št. 1370/2007 ( 1 ) z zahtevo, da notranji izvajalec sam izvaja prevladujoči del storitve javnega potniškega prevoza, izključuje, da bi notranji izvajalec ta prevladujoči del storitve izvajal prek družbe v kateri je udeležen z 2,5 % poslovnim deležem, preostali poslovni deleži pa so v posredni ali neposredni lasti drugih pristojnih organov?


( 1 ) Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL, L 315, str. 1).