201805250251897272018/C 200/302502018CJC20020180611SL01SLINFO_JUDICIAL20180411242521

Zadeva C-250/18: Tožba, vložena 11. aprila 2018 – Evropska komisija/Republika Hrvaška


C2002018SL2410120180411SL0030241252

Tožba, vložena 11. aprila 2018 – Evropska komisija/Republika Hrvaška

(Zadeva C-250/18)

2018/C 200/30Jezik postopka: hrvaščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Mataija, E. Sanfrutos Cano, agenta)

Tožena stranka: Republika Hrvaška

Predlogi tožeče stranke

Evropska komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Republika Hrvaška ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 5(1) Direktive 2008/98, ( 1 ) ker ni odločila, da je kameni agregat, odložen v Biljanah Donjih, odpadek, ne pa stranski proizvod, in da je treba z njim ravnati kot z odpadkom;

ugotovi, da Republika Hrvaška ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 13 Direktive 2008/98, ker ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, da bi zagotovila, da se ravnanje z odpadki, odloženimi v Biljanah Donjih, izvaja na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in ne škodi okolju;

ugotovi, da Republika Hrvaška ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 15(1) Direktive 2008/98, ker ni sprejela potrebnih ukrepov, da bi zagotovila, da imetnik odpadkov, odloženih v Biljanah Donjih, sam obdeluje odpadke ali da zanj obdelavo izvaja trgovec ali ustanova ali podjetje, ki obdeluje odpadke, ali da zanj obdelavo uredi zasebni ali javni zbiralec odpadkov;

Republiki Hrvaški naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V zvezi s kršitvijo člena 5(1) Direktive:

Člen 5(1) Direktive vsebuje kumulativne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se snov ali predmet, ki nastane v proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta, ne šteje za odpadek, temveč za stranski proizvod. Republika Hrvaška je za odpadek, odložen v Biljanah Donjih, napačno uporabila člen 5(1), saj ni odločila, da gre za odpadek, ne pa za stranski proizvod, čeprav za ta odpadek ni zagotovljena nadaljnja uporaba v smislu člena 5(1)(a) Direktive.

V zvezi s kršitvijo člena 13 Direktive:

V skladu s členom 13 Direktive države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se ravnanje z odpadki izvaja na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in ne škodi okolju. Čeprav so hrvaški organi ugotovili, da se odpadki v Biljanah Donjih nahajajo na lokaciji, ki ni določena ne urejena za odlaganje odpadkov, na zemljišču, brez kakršnih koli zaščitnih ukrepov pred širjenjem v vodo in zrak, nobeden od ukrepov, ki so jih hrvaški organi sprejeli glede odpadkov, do danes ni izvršen. Ta položaj ostaja nespremenjen že dolgo, kar nujno vodi k degradaciji okolja. Republika Hrvaška zato ni sprejela potrebnih ukrepov, da bi zagotovila, da se ravnanje z odpadki v Biljanah Donjih izvaja na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in ne škodi okolju.

V zvezi s kršitvijo člena 15(1) Direktive:

V skladu s členom 15(1) Direktive države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da v skladu s členoma 4 in 13 vsak izvirni povzročitelj ali drug imetnik odpadkov sam obdela odpadke ali da zanj obdelavo izvaja trgovec ali ustanova ali podjetje, ki obdeluje odpadke, ali da zanj obdelavo uredi zasebni ali javni zbiralec odpadkov. To, da hrvaški organi niso zagotovili, da lastnik odpadkov obdela odpadke ali za njihovo obdelavo zadolži eno od oseb, navedenih v členu 15(1), izhaja iz dejstva, da so ti odpadki v trenutku vložitve tožbe še naprej nezakonito odloženi v Biljanah Donjih, kjer so že dolgo. Hrvaški organi niso sprejeli učinkovitih ukrepov, s katerimi bi se zagotovilo, da lastnik odpadkov sam ali prek oseb, navedenih v členu 15(1), odpadke obdela.


( 1 ) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL 2008, L 312, str. 3).