201806150351954872018/C 231/172352018CJC23120180702SL01SLINFO_JUDICIAL20180328141411

Zadeva C-235/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 28. marca 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH


C2312018SL1410120180328SL0017141141

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 28. marca 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

(Zadeva C-235/18)

2018/C 231/17Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica revizije: Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

Druga stranka: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sedaj Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 135(1)(b) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost ( 1 ) (UL L 347, str. 1) vključuje zagotavljanje kartic za gorivo ter posredovanje, financiranje in obračun nakupa goriv z uporabo teh kartic ali pa je take sestavljene transakcije mogoče obravnavati kot verižne transakcije, katerih glavni namen je dobava goriva?


( 1 ) UL 2006, L 347, str. 1.