201806290261986482018/C 249/062232018CJC24920180716SL01SLINFO_JUDICIAL201803273423

Zadeva C-223/18 P: Pritožba, ki jo je Deichmann SE vložila 27. marca 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 17. januarja 2018 v zadevi Deichmann SE/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, T-68/16


C2492018SL330120180327SL00063342

Pritožba, ki jo je Deichmann SE vložila 27. marca 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 17. januarja 2018 v zadevi Deichmann SE/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, T-68/16

(Zadeva C-223/18 P)

2018/C 249/06Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Deichmann SE (zastopnica: C. Onken, Rechtsanwältin)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Munich, SL

Predlogi pritožnice

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

odločbo Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2018 v zadevi T-68/17 razveljavi;

odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. decembra 2015 v zadevi R 2345/2014-4 razveljavi;

podredno vrne zadevo v odločanje Splošnemu sodišču Evropske unije;

nasprotni stranki in intervenientki naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in postopka s pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da izpodbijana odločba v več pogledih krši člen 51(1) in člen 15(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti (sedaj člen 58(1) in člen 18(1) Uredbe (EU) 2017/1001 ( 1 ) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije). Splošno sodišče zlasti ni pravilno opredelilo pomena izraza „znamka“ iz člena 51(1)(a) in člena 15(1) Uredbe št. 207/2009.

(1)

Prvič, Splošno sodišče je napačno presodilo pomen in pravne posledice določitve vrste zadevne znamke. Napačno je domnevalo, da ni pomembno, ali je bila izpodbijana znamka opredeljena kot figurativna znamka ali pozicijska znamka. Vendar razlikovanje med različnimi vrstami znamk dejansko pomembno vpliva na njihovo vsebino in na to, kako se uporabljajo. Uporaba izpodbijane znamke kot figurativne znamke se pomembno razlikuje od tega, kako bi se uporabljala, če bi bila pozicijska znamka.

(2)

Drugič, Splošno sodišče ni pravilno ugotovilo vsebine izpodbijane znamke, ampak jo je štelo in obravnavalo kot pozicijsko znamko. Izpodbijana znamka je figurativna znamka, saj je bila prijavljena in registrirana kot figurativna znamka ter brez opisa ali opozorila, da bi šlo za kaj drugega. Zaradi uporabe prekinjenih črt figurativna znamka še ni pozicijska znamka.

(3)

Splošno sodišče je zato nepravilno domnevalo, da je družba Munich SL s tem, da je dokazala prodajo obuval, ki so imela na strani dve prekrižani črti, dokazala resno in dejansko uporabo svoje znamke. Taka uporaba bi lahko bila pomembna le za uporabo pozicijske znamke, ne pa za uporabo figurativne znamke, kot je izpodbijana.


( 1 ) UL 2017, L 154, str. 1.