201806010261917492018/C 211/182052018CJC21120180618SL01SLINFO_JUDICIAL20180320151511

Zadeva C-205/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Piteşti (Romunija) 20. marca 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă/Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea


C2112018SL1510120180320SL0018151151

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Piteşti (Romunija) 20. marca 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă/Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

(Zadeva C-205/18)

2018/C 211/18Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Piteşti

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člene 114(3), 151 in 153 PDEU ter določbe okvirne direktive 89/391/EGS ( 1 ) in poznejših posebnih direktiv razlagati tako, da nasprotujejo temu, da država članica uvede pogoje in postopke, ki preprečujejo dostop do sodnega varstva za razvrstitev delovnih mest med delovna mesta s posebnimi pogoji, kar preprečuje, da se novo zaposlenim delavcem v skladu z nacionalno zakonodajo priznajo pravice do varnosti in zdravja pri delu, ki izvirajo iz ugotovitve navedenih pogojev?


( 1 ) Direktiva Sveta z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL, posebna iudaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 349).