5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 399/17


Pritožba, ki jo je Robert Hansen vložil 19. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 14. decembra 2017 v zadevi bet365 Group/EUIPO, T-304/16,

(Zadeva C-136/18 P)

(2018/C 399/24)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Robert Hansen (zastopnik: M. Pütz-Poulalion, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 6. septembra 2018 odločilo, da pritožba ni dopustna.