26.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/25


Tožba, vložena 31. januarja 2018 – Evropska komisija/Republika Bolgarija

(Zadeva C-61/18)

(2018/C 112/33)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: G. von Rintelen, K. Walkerová, G. Koleva)

Tožena stranka: Republika Bolgarija

Predloga

Komisija Sodišču predlaga, naj:

Ugotovi, da Republika Bolgarija s tem, da do 18. septembra 2016 ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2014/89/EU (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (UL L 257, 28.8.2014, str. 135–145), oziroma o sprejemu takih predpisov vsekakor ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 15(1) te direktive;

Republiki Bolgariji v skladu s členom 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v višini 14 089,60 EUR dnevno od razglasitve sodbe, s katero se ugotovi neizpolnitev obveznosti Republike Bolgarije.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

V skladu s členom 15(1) Direktive 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje so morale države članice do 18. septembra 2016 sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem so morale takoj obvestiti Komisijo. Ker Komisiji niso bili sporočeni nacionalni ukrepi za prenos navedene direktive, se je odločila, da pri Sodišču vloži to tožbo.

2.

Komisija v tožbi predlaga, naj se Republiki Bolgariji naloži plačilo denarne kazni v višini 14 089,60 EUR dnevno. Višina denarne kazni je bila izračunana ob upoštevanju teže in trajanja kršitve ter odvračilnega učinka in zmožnost plačila te države članice.


(1)  UL 2014, L 257, str. 135.