20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/27


Sklep predsednika Sodišča z dne 8. februarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – A, B/C

(Zadeva C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 93, 11.3.2019.