20.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/26


Sklep predsednika Sodišča z dne 11. februarja 2019 – Evropska komisija/Slovaška republika

(Zadeva C-614/18) (1)

(2019/C 172/35)

Jezik postopka: slovaščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 445, 10.12.2018.