27.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 301/11


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság – Madžarska) – István Bán/KP 2000 kft., Edit Kovács

(Zadeva C-24/18) (1)

((Predhodno odločanje - Temeljne svoboščine - Člena 49 in 63 PDEU - Povsem notranji položaj - Neobstoj zadostnih pojasnil glede pravnega in dejanskega okvira spora o glavni stvari - Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča - Očitna nedopustnost))

(2018/C 301/14)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Stranke

Tožeča stranka: István Bán

Toženi stranki: KP 2000 kft., Edit Kovács

Izrek

Predlog za prehodno odločanje, ki ga je Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (sodišče II. in III. okraja v Budimpešti, Madžarska) vložilo z odločbo z dne 12. decembra 2017, je očitno nedopusten.


(1)  UL C 221, 25.6.2018.