22.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/59


Tožba, vložena 27. novembra 2017 – Café del Mar in drugi/EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

(Zadeva T-772/17)

(2018/C 022/79)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Španija), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) in Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (zastopnika: F. Miazzetto in J. L. Gracia Albero, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedne elemente „Café del Mar“ — znamka Evropske unije št. 2 090 520

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. septembra 2017 v zadevi R 1540/2015-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

razglasi za nično figurativno znamko Evropske unije, ki vsebuje besedne elemente „Café del Mar“ št. 2 090 520;

razglasi, da stroške te pritožbe krije tožena stranka, in da stroške, ki izhajajo iz postopka pred oddelkom za izbris in odborom za pritožbe EUIPO, plača imetnik znamke, katere razglasitev ničnosti se zahteva;

Navajani tožbeni razlog

Kršitev členov 52(1)(b) in 53(1)(c) Uredbe št. 2017/1001.