18.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 437/40


Tožba, vložena 14. oktobra 2017 – Motex/Komisija

(Zadeva T-713/17)

(2017/C 437/48)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: MOTEX Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Esztergom-Kertváros, Madžarska) (zastopnik: L. Szabó, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

primarno ugotovi, da v Sklepu Komisije SA.29432 – CP 290/2009 – Madžarska – „Zaradi diskriminatorne ureditve domnevno nezakonita pomoč za zaposlovanje invalidov“ z dne 20. julija 2011 in Sklepu Komisije SA.45498 (FC/2016) – „Ugovor družbe OPS Újpest-lift Kft. v zvezi z državnimi pomočmi, med letoma 2006 in 2012 dodeljenimi družbam, ki zaposlujejo invalidne delavce“, z dne 25. januarja 2017 (v nadaljevanju: izpodbijana sklepa) združljivost državne pomoči ni ugotovljena na podlagi člena 107(1) PDEU;

podredno ugotovi, da se izpodbijana sklepa v postopku z odškodninsko tožbo, ki ga je tožeča stranka sprožila proti Emberi Erőforrások Minisztériuma (ministrstvo za človeške vire, Madžarska) in se pri Fővárosi Törvényszék (sodišče glavnega mesta, Madžarska) vodi pod opr. št. 18. G. 40.399/2017, ne štejeta za pravno zavezujoča akta za tožečo stranko, zaradi česar tožeča stranka ni stranka, na katero se predpis neposredno in posamično nanaša, saj odškodninski zahtevek utemeljuje na kršitvi člena 107(1) PDEU in ne člena 107(3) PDEU;

če se izpodbijana sklepa v postopku z odškodninsko tožbo, ki temelji na kršitvi člena 107(1) PDEU, štejeta za pravno zavezujoča akta za tožečo stranko, ugotovi, da sta izpodbijana sklepa nična, ker državna pomoč, ki so jo dodelili madžarski organi, krši člen 107(1) PDEU.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja po en tožbeni razlog za vsak tožbeni zahtevek.

1.

Tožbeni razlog za prvi tožbeni zahtevek

v izpodbijanih sklepih združljivost državne pomoči ni ugotovljena na podlagi člena 107(1) PDEU; navedena sklepa se zato v okviru postopka z odškodninsko tožbo, ki ga je tožeča stranka proti Emberi Erőforrások Minisztériuma (ministrstvo za človeške vire, Madžarska) sprožila pri Fővárosi Törvényszék (sodišče glavnega mesta, Madžarska), ne štejeta za pravno zavezujoča akta.

2.

Tožbeni razlog za drugi tožbeni zahtevek

Komisija je v izpodbijanih sklepih združljivost državne pomoči ugotovila na podlagi člena 107(3) PDEU in ne člena 107(1) PDEU, na katerega se je sklicevala tožeča stranka. Zato ta sklepa nista upoštevna glede pravne podlage zahtevka, ki se uveljavlja v postopku z odškodninsko tožbo pri Fővárosi Törvényszék (sodišče glavnega mesta, Madžarska), in se ne štejeta za pravno zavezujoča akta za tožečo stranko.

3.

Tožbeni razlog za tretji tožbeni zahtevek

Po mnenju tožeče stranke sta izpodbijana sklepa nična, ker so madžarski organi dodelili nezakonito državno pomoč, ki krši člen 107(1) PDEU in o kateri bi bilo treba v skladu s členom 108(3) PDEU obvestiti Komisijo. Tožeča stranka se v utemeljitev nezakonitosti pomoči sklicuje na Obvestilo Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) [PDEU] (1) in Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov [107 in 108 PDEU] (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (2).


(1)  UL 2016, C 262, str. 1.

(2)  UL 2008, L 214, str. 3.