24.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 239/59


Tožba, vložena 30. maja 2017 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Komisija

(Zadeva T-335/17)

(2017/C 239/71)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Bonn, Nemčija) (zastopnika: V. Jungkind in P. Cramer, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničnega razglasi sklep tožene stranke z dne 21. marca 2017 (Ares(2017)1515573), s katerim se zahteva vračilo dela zneska za projekt podpore Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) v višini 643 627,72 EUR, kakor tudi zahtevek za plačilo z dne 7. aprila 2017 (št. 3241705513), ki temelji na njem, s katerim je tožena stranka zahtevala plačilo prvega obroka v višini 321 813,86 EUR, in

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: ravnanje, ki ga očita tožena stranka, ni kršitev materialnega prava

Z ravnanjem tožeče stranke, ki ji ga očita tožena stranka, pri oddaji dveh pogodb za dobavo kmetijskega blaga naj ne bi bile kršene zavezujoče materialnopravne zahteve za izvedbo razpisa v okviru humanitarnih projektov. Zlasti naj bi bilo skladno z zavezujočimi načeli za oddajo na podlagi člena 184(1) Izvedbenih pravil finančne uredbe EU 2009 in člena 2(3) določenih pravil in postopkov (Rules and Procedures) v Prilogi IV partnerskega okvira o sodelovanju EU z nevladnimi organizacijami na področju humanitarne pomoči iz leta 2008.

Poleg tega očitano ravnanje ne krši zahtev za poročanje in dokumentiranje, v skladu s členom 23(4) splošnih določb v prilogi III k partnerskemu okviru.

2.

Drugi tožbeni razlog: neobstoj razloga za vračilo

Obstajali naj ne bi nobeni drugi razlogi za vračilo finančne pomoči. Zlasti naj bi podjetja, ki jih je izbrala tožeča stranka, naročeno blago dobavila pravočasno, celovito in v kakovostnem stanju. Tožeča stranka naj bi projekt pomoči tudi uspešno izvedla, kar naj bi neodvisno potrdila tretja oseba.

Kaznivo ravnanje udeleženih sodelavcev tožeče stranke naj ne bi bilo podano. Staatsanwaltschaft Bonn naj zaradi pomanjkanja utemeljenega suma za kaznivo dejanje ne bi začelo kazenske preiskave.

3.

Tretji tožbeni razlog (podredno): neizvedba diskrecijske pravice in nesorazmernost

Tožena stranka naj bi sprejela sklep o vračilu dodeljenih finančnih pomoči v zmotni domnevi, da zavezuje priporočilo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF). To naj bi imelo za posledico neizvedbo diskrecijske pravice tožene stranke, kar je vodilo k nezakonitosti zahteve za vračilo.

Vračilo celotnega dela zneska v višini 643 627,27 EUR naj bi bilo poleg tega zaradi kršitve načela sorazmernosti iz člena 5(4) PDEU nezakonito. Presegalo naj bi to, kar je zlasti glede zahtevane izvedbe projektov pomoči nesorazmerno s povezanimi obremenitvami tožeče stranke.