17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/41


Tožba, vložena 16. maja 2017 – Région Île-de-France/Komisija

(Zadeva T-292/17)

(2017/C 231/51)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Région Île-de-France (Pariz, Francija) (zastopnik: J. P. Hordies, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Sklepa Evropske komisije z dne 2. februarja 2017 (SA.26763 – (2014/C) –) v zvezi s shemami pomoči, ki jih je Francija izvedla v korist avtobusnih podjetij v regiji Île-de-France, v delu, v katerem je te sheme opredelila kot državno pomoč;

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na zavrnitev Komisije, da shemo podpore regije opredeli kot veljavno pomoč.

2.

Drugi tožbeni razlog zadeva neobrazložitev izpodbijanega sklepa. Ta tožbeni razlog je sestavljen iz dveh delov:

Prvi del se nanaša na neobrazložitev glede merila selektivnosti.

Drugi del se nanaša na neobrazložitev glede merila neupravičene gospodarske prednosti.