10.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/43


Tožba, vložena 6. februarja 2017 – Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST)

(Zadeva T-80/17)

(2017/C 112/59)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Ingo Steiniger (Nümbrecht, Nemčija) (zastopnica: K. Schulze Horn, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: ista Deutschland GmbH (Essen, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element „IST“ – Zahteva za registracijo št. 10 673 812

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe EUIPO z dne 1. decembra 2016 v zadevi R 2242/2015-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo in odločbo oddelka za ugovore EUIPO z dne 24.09.2015;

izpodbijano odločbo spremeni tako, da bo ugovor v celoti zavrnjen;

EUIPO naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki so nastali v pritožbenem postopku.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 8 Uredbe št. 207/2009;

kršitev pravila 20(6) Uredbe št. 2868/95.