3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/59


Tožba, vložena 3. februarja 2017 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Zadeva T-72/17)

(2017/C 104/83)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Gabriele Schmid (Halbenrain, Avstrija) (zastopnica: B. Kuchar, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Gradec, Avstrija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Sporna znamka: mednarodna registracija znamke „Steirisches Kürbiskernöl“, v kateri je imenovana Evropska unija – mednarodna registracija št. 900 100

Postopek pred EUIPO: postopek za razveljavitev

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. decembra 2017 v zadevi R 1768/2015-4

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo spremeni in znamko IR št. 900 100 za EU razglasi za neveljavno za vse blago;

podredno,

izpodbijano odločbo razveljavi na podlagi pomanjkljivega dokaza uporabe mednarodne registracije IR št. 900 100 kot znamke in zadevo vrne v odločanje EUIPO;

imetnici znamke vsekakor naloži plačilo stroškov tožeče stranke v postopku pred EUIPO in v tem postopku.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 15(1) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009

kršitev člena 55(1) Uredbe št. 207/2009.