1.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 122/32


Sklep Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2019 – Argus Security Projects/ESZD

(Zadeva T-131/17) (1)

(2019/C 122/37)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik devetega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 129, 24.4.2017.