26.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italija) 20. decembra 2017 – EN.SA. Srl/Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Zadeva C-712/17)

(2018/C 112/23)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EN.SA. Srl

Tožena stranka: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je v primeru domnevno neobstoječih transakcij, ki niso oškodovale državne blagajne in davčnemu zavezancu ne prinašajo nikakršne davčne koristi, nacionalna ureditev, ki temelji na uporabi členov 19 (Odbitek) in 21(7) (Izstavljanje računov za transakcije) uredbe predsednika republike št. 633 z dne 26. 10. 1972 in člena 6(6) zakonske uredbe št. 471 z dne 18. 12. 1997 (Kršitev obveznosti, povezanih z dokumentiranjem, evidentiranjem in identifikacijo transakcij), skladna z načeli Skupnosti na področju DDV, kakor jih je opredelilo Sodišče Evropske unije, glede na to, da sočasna uporaba nacionalnih predpisov določa:

a)

vedno znova ugotovljeno neodbitnost davka, ki ga je prejemnik plačal za kupljeno blago pri vsaki sporni transakciji, povezani s tem istim subjektom in temelječi na enaki osnovi za odmero davka;

b)

uporabo davka in plačilo davčne obveznosti s strani dobavitelja (in izključitev vračila neupravičeno plačanih zneskov) za ustrezne špekulativne prodajne transakcije, ki so se ravno tako izkazale za neobstoječe;

c)

uporabo kazni v višini, enaki znesku domnevno neodbitnega davka na kupljeno blago.